WHITE TRUFFLE BUTTER

Giuliano Tartufi

$17.00

Net Weight: 75 g

Shelf life: 24 months

                   Packaging: JAR

                   Origin: Italy